Een van de meest opvallende figuren uit de oudheid is ongetwijfeld Alexander de Grote. Deze Macedonische koning die in de 4e eeuw voor Christus leefde, was een grote veroveraar, maar ook een groot figuur uit de numismatiek. Tot lang na zijn dood werden er namelijk stukken met zijn beeltenis geslagen.

Het leven van Alexander de Grote

Hij is geboren in 356 voor Christus en de zoon van Philippus II van Macedonië. Hij kreeg een goede opleiding, in het bijzonder van de bekende Griekse filosoof Aristoteles die zijn docent zal zijn. Na de moord op zijn vader in 336 v.Chr., neemt hij de troon over. Hij stelt zich tot doel om tijdens zijn heerschappij het territorium waarover hij heerst sterk uit te breiden. Zo annexeert hij in 12 jaar opeenvolgend Anatolië, Libanon, Egypte, Perzië en India waardoor zijn koninkrijk een van de grootste aller tijden wordt. Hij overlijdt in Babylonië op 32-jarige leeftijd jaar en verkreeg na zijn dood een goddelijke status.

De munten onder het heerschappij van Alexander

In 12 jaar heerschappij heeft Alexander de Grote veel munten laten slaan.

Zijn eerste muntstelsel is, zoals dat van zijn vader, met beeltenis van Zeus.

Zijn tweede muntstelsel begon na de overwinning van Perzië in 333 v.Chr. Het moet worden gezegd dat hij bij de overwinning van Perzië in het bezit kwam van niet minder dan 300 ton goud en 200 ton zilver. Hij produceerde gouden staters, zilveren drachmen, zilveren tetradrachmen en bronzen hemiobolen. Het bijzondere aan deze muntstukken is dat ze hebben gecirculeerd in het volledige territorium dat Alexander de Grote veroverde. In die tijd bestonden er trouwens al valse munten! Ze droegen de generieke naam van “alexander”.

Op het meest populaire stuk, de zilveren tetradrachme, zien we het gezicht van Heracles die de overblijfselen van de leeuw van Nemea draagt, de eerste van zijn 12 werken. Op de andere zijde van het stuk staat Zeus die op de troon zit met een adelaar op zijn hand en een scepter in de andere. Ze draagt de vermelding “van Alexander”.

Een beeltenis van de post-mortem numismatiek

De dood van Alexander leidt tot een nieuw tijdperk in de numismatiek van zijn territorium. Dit zal worden opgesplitst en de glorie van Alexander de Grote wordt uitgebuit door enkele heersers die hiervan profiteren om zich te legitimeren dankzij muntstukken met beeltenis van de heerser. Tot en met 65 v.Chr. worden stukken met beeltenis van Alexander de Grote geslagen. De eerste stukken met zijn portret zijn zilveren stukken van Egypte die dateren uit 328 v.Chr. Alexander staat erop als een Heracles die een olifantenhuid draagt (in plaats van de leeuw van Nemea).

Later, ongeveer in 300 v.Chr., vinden we zijn gezicht terug in Syrië op een reeks tetradrachmen geslagen in Persepolis. Dit keer draagt Alexander de Grote een helm versierd met hoorns en oren van een stier. Enkele jaren later is het de beurt aan Thracië om een muntstuk te vertonen met de beeltenis van de heerser waarvan het hoofd is versierd met ramhoorns.

Op deze manier, meer dan tientallen zelfs honderden jaren na zijn dood, werden stukken met beeltenis van Alexander de Grote geslagen.

Ontdek duizenden muntstukken uit de oudheid te koop op Delcampe.

 

 

Avatar foto

Geschreven door Héloïse

Een antwoord achterlaten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

U kunt gebruik maken van de volgende HTML-tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>