Jeu populaire par excellence que tout le monde a chez lui, connaissez-vous l’histoire du jeu de carte ?

De eerste verwijzing naar het kaartspel dateert van de Tang-dynastie in China. Deze familie heerste over China van de 7de tot het begin van de 10de eeuw. De toenmalige kaarten verschilden erg van onze huidige kaarten. We praten over dominokaarten en schaakkaarten. Het eerste echte kaartspel dateert van rond 1400.

De kaartpraktijk is afkomstig van China. De introductie in Europa wordt toegewezen aan de Mammelukken die op het einde van de 14de eeuw in Egypte waren gevestigd. Het Mammeluk-kaartspel telt vijf kleuren: polobats, stokken, stukken, zwaarden en messen. Met uitzondering van de polobats zijn het nog steeds dezelfde kleuren die in de Italiaanse en Spaanse kaartspelen worden gebruikt. Uit deze periode dateert eveneens de indeling die we kennen tussen beeltenissen en cijferkaarten.

In Europa worden voor het eerst kaarten gedocumenteerd in 1371 in Catalonië. Al heel snel explodeert de vraag naar het spel dat zovele mogelijkheden biedt: spel, raadseltjes, maar ook een communicatiemiddel en soms zelfs een geldinstrument!

Dit vraagt een beetje uitleg. Voor wat betreft het communicatiemiddel moet u weten dat voor 1800 de rug van de kaarten wit was. Het was dus bijzonder gemakkelijk om er een bericht op te noteren. Sommige kaartruggen werden ook gebruikt als schuldbekentenis. Sommige van deze kaarten hebben zelfs het handschrift van bekende personen zoals Molière en Napoleon!

Het kaartspel als verzamelitem

Het eerste idee dat bij mij opkomt wanneer ik hier aan denk is natuurlijk de grote hoeveelheid aan reclamekaarten die door een groot aantal merken werden verdeeld. Het kaartspel is goed bekend bij onder meer verzamelaars van reclamevoorwerpen. Maar het is niet alleen de voedingsindustrie die hun producten hebben aangeprezen via het kaartspel, ook strips, verzekeringsmaatschappijen, het toerisme, om er maar een paar te noemen. Mogelijkheden te over…

Het kaartspel is zelf ook zo populair dat er heel wat postkaarten, schilderijen, postzegels… zijn over het onderwerp. Het hoeft geen betoog, de speelkaartenverzamelaar heeft mogelijkheden te over om te genieten.

Avatar foto

Geschreven door Héloïse

Een antwoord achterlaten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

U kunt gebruik maken van de volgende HTML-tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>