Met meer dan 80 miljoen voorwerpen op de website van Delcampe kan het helaas gebeuren dat hier en daar vervalsingen te koop worden aangeboden. Gelukkig maken ze slechts een heel kleine hoeveelheid van de items uit. Wat moet u doen als u een van deze ongewenste items opmerkt?

Onze regels op dit gebied

Ter herinnering: het is verboden om een vervalst item op Delcampe te koop aan te bieden, met uitzondering van bepaalde vervalsingen die worden verzameld. Deze vervalsingen worden op de website aanvaard als ze uitdrukkelijk als zodanig worden aangeboden in de titel en de beschrijving van het voorwerp en op voorwaarde dat ze dateren van vóór 1945. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een valse Sperati te verkopen als dit voluit en in hoofdletters wordt vermeld in de titel en de beschrijving van de postzegel.

Elke dag duizenden items te koop aangeboden …

Elke dag worden meer dan 150.000 items te koop aangeboden op Delcampe. Aangezien Delcampe wordt bezocht door ernstige verzamelaars is de overgrote meerderheid van deze items authentiek. Soms gebeurt het echter dat een vervalsing te koop wordt aangeboden zonder dat dit wordt vermeld in de titel of de beschrijving. Wat moet u in dit geval doen?

 

Het wapen om vervalsingen te doen verwijderen: de melding

Wij hebben bij Delcampe het geluk dat we een gemeenschap van goed geïnformeerde verzamelaars tot onze beschikking hebben. Iedereen die een verdacht item tegenkomt, heeft de mogelijkheid om dit te melden. Ons team ontvangt via e-mail alle meldingen en beoordeelt deze om de items die zeker vervalst zijn te verwijderen. Bedankt dus aan de leden van onze gemeenschap die ons helpen door de vervalsingen op de website aan ons te melden.

En concreet?

U hebt een vervalsing gezien en u meldt ons het item? Bedankt, u bewijst een dienst aan de website en aan de verzamelaars! Bedankt om ons een zo volledig mogelijke uitleg te sturen (ook al is deze lang) zodat deze items zo snel mogelijk kunnen worden verwijderd (wees u er echter van bewust dat het soms tijd kan kosten om de controles naar behoren uit te voeren) en zodat overbodige uitwisselingen via e-mail worden vermeden. Op deze manier kunnen we het item met kennis van zaken en zonder schuldgevoel verwijderen!

We willen de oplettende verzamelaars en moderatoren van de website bedanken. Dankzij hen zijn Delcampe en de verzamelaarswereld beter af. Het kost slechts een paar seconden, maar wat een mooi geschenk voor onze gemeenschap die weet dat ze in alle veiligheid aankopen kan doen.

 

Om de gemeenschap van verzamelaars op onze website te beschermen, zien we er uiteraard op toe dat onze leden de algemene gebruiksvoorwaarden volgen (het Charter). We behouden ons het recht voor om een account te schorsen of te sluiten als deze regels herhaaldelijk niet worden nageleefd.

 

Avatar foto

Geschreven door Héloïse

Een antwoord achterlaten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

U kunt gebruik maken van de volgende HTML-tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>