Koningin Victoria, een iconische figuur van de 19e eeuw, was zo invloedrijk in haar tijdperk dat het het Victoriaanse tijdperk is genoemd. En niet voor niets, ze zal meer dan 60 jaar regeren en voor altijd een stempel drukken op de geschiedenis van de wereld... en van de numismatiek...

Alexandrina Victoria is de dochter van prins Edward van Kent en Strathearn en van prinses Victoria van Saksen-Coburg-Saalfeld. Zij kreeg de naam Alexandrina ter ere van haar peetvader, tsaar Alexander I van Rusland. Bij haar geboorte op 24 mei 1819 lijkt niets erop te wijzen dat ze ooit koningin zal worden. Voordat het jonge meisje echter 12 jaar werd, werd ze door een aantal sterfgevallen hoger in de rangorde geplaatst. Haar oom, koning Willem IV, stierf een maand na Victoria’s 18e verjaardag en ze werd op 28 juni 1838 in Westminster Abbey gekroond.

Victoria had een sobere jeugd, opgevoed door haar moeder en haar moeders adviseur, John Conroy, volgens de regels van het “Kensington-systeem”.

 

Op 24 mei 1837 viert Victoria haar 18e verjaardag. Een maand later, op 20 juni 1837 overlijdt haar oom William IV. Wanneer de prinses in 1838 koningin moet worden, laat ze haar voornaam Alexandra schrappen uit haar documenten. Ze beslist
ook om Conroy te verbannen en om niet meer bij haar moeder te wonen.

In 1836, een jaar voor haar troonsbestijging , organiseert haar oom Leopold, die koning der Belgen is geworden een ontmoeting met Albert van Saksen-Coburg-Gotha die een neef is van Victoria. Het is liefde op het eerste gezicht! Ze trouwt hem uit liefde op 10 februari 1840. Naast haar echtgenoot en metgezel wordt Albert ook haar adviseur. Al heel snel krijgt het koppel een kind… het eerste van acht! Victoria regelt prestigieuze huwelijken voor haar kinderen en verenigt ze met de mooiste kronen. Daarom krijgt ze de bijnaam “Grootmoeder van Europa”.

De levensomstandigheden op het Engels grondgebied geven aanleiding tot onlusten. De koningin moet 7 aanvallen overleven! Het territorium waarover ze regeert is enorm: Engeland, Schotland, Ierland, maar ook de Britse kolonies. We beleven de absolute piek van de British Empire met een bevolking van bijna 400 miljoen verspreid over 26 miljoen vierkante kilometer.

De buitenlandpolitiek van de koningin probeert Frankrijk en Engeland dichter bij elkaar te brengen. Ze gaat naar Frankrijk om Louis-Philippe te ontmoeten. Het is de eerste Frans-Engelse ontmoeting in 300 jaar!

Koningin Victoria was er kapot van toen haar man, prins Albert, op 14 december 1861 overleed. Ze zal er nooit van herstellen
en draagt zwarte rouwkleding tot aan haar dood. Ze beperkt publieke optredens, wat haar de bijnaam
“weduwe van Windsor” oplevert, afkomstig van het kasteel waar ze verblijft. Deze keuze schaadt haar populariteit… In 1870 werd in Londen een republikeinse bijeenkomst gehouden om haar onder druk te zetten af te treden. In 1871 wordt ze, net zoals de prins van Wales, ernstig ziek. Maar dankzij een publiek optreden ter gelegenheid van de 10e verjaardag van prins Alberts dood, wint ze weer aan populariteit.

In 1887 viert de koningin haar gouden jubileum (50 jaar op de troon) en 10 jaar later zelfs een diamanten jubileum. Op 22 januari
1901 blies koningin Victoria haar laatste adem uit, omringd door haar erfgenaam, koning Edward VII, en haar kleinzoon
Willem II van Pruisen.

Gouden muntstukken van Koningin Victoria

Koningin Victoria’s bewind duurde meer dan 60 jaar, dus werden er veel munten geslagen. Wij zullen ons concentreren op één type munt in het bijzonder: de gouden muntstukken.

De eerste gouden muntstukken werden aan het einde van de 15e eeuw geslagen onder bewind van Henri VII. Ze werden geslagen
tot 1603 aan het einde van het heerschap van koningin Elisabeth 1. Voor meer dan 200 jaar werd er geen nieuw stuk van dit type geslagen.

In 1817 worden er nieuwe gouden muntstukken geslagen onder het bewind van Georges III. Twintig jaar later bestijgt koningin Victoria de troon. Onder haar bewind hebben de gouden muntstukken allemaal een diameter van 22 mm een gewicht van 7,99 gr.

Het jaar daarop werden de eerste gouden muntstukken met haar beeltenis geslagen. Zij dragen de Latijnse inscriptie Victoria Dei Gratia, wat kan worden vertaald als Victoria bij de gratie Gods. Volgens de website van Godot et fils zullen meer dan 150 miljoen exemplaren van deze munt worden geslagen in verschillende werkplaatsen: Londen, maar ook Melbourne en Sydney. Dit stuk wordt meer dan 50 jaar lang geslagen. Bijna elk jaar vindt men een nieuwe uitgave van deze stukken tot 1874.

Tussen 1871 en 1875 wordt er een tweede muntstuk met de jonge koningin Victoria geslagen. Op de achterkant staat Saint-Georges die de draak doodt. De munt zal worden geslagen in een oplage van 10,5 miljoen stuks, waarbij sommige jaren een grotere oplage kennen dan andere. Het jaar 1879 is bijzonder zeldzaam omdat in dat jaar slechts 20.000 exemplaren van de munt zijn geslagen. Op dit stuk vinden we de Latijnse inscriptie VICTORIA DG BRITANNIAR REG FD, wat wordt vertaald door “Victoria bij de gratie Gods, koningin van Groot-Brittannië, beschermer van het geloof”. Het wordt zowel in Melbourne als in Perth, Bombay, Ottowa, Pretoria en Sydney geslagen. Om te weten te komen waar de munt vandaan komt, hoeft u alleen maar de letter boven het jaartal op te zoeken waarin de munt is geslagen.

 

In 1887 werd een nieuw type gouden muntstuk geslagen ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het heerschap van koningin Victoria. Het toont de beeltenis van de koningin op oudere leeftijd nog steeds in profiel en gekroond. Van de zogenaamde “Jubileum met gekroond hoofd”-munt zijn iets meer dan 31 miljoen exemplaren uitgegeven. De identificatie van de muntslag kan op dezelfde manier gebeuren als voor de munten die tussen 1871 en 1875 zijn geslagen. Deze stukken werden niet echt gewaardeerd door het publiek en werden vanaf 1892 vervangen.

 

 

 

Tenslotte is er nog een laatste type muntstuk met de beeltenis van koningin Victoria, die werd geslagen in de laatste jaren van haar regeerperiode, van 1893 tot 1901. Het toont Koningin Victoria ouder en ronder in profiel. Op de achterkant van het muntstuk staat nog steeds Saint-Georges die de draak doodt! De inscriptie “VICTORIA•DEI•GRA•BRITT•REGINA•-FID•DEF • IND•IMP” is anders dan de voorgaande gouden stukken. Dit wordt vertaald door “Victoria, bij de gratie Gods, koningin van Brittannië, beschermer van het geloof, keizerin van India”. Meer dan 42 miljoen van deze munten werden geslagen in dezelfde werkplaatsen als voorheen. Ze worden “Weduwe Victoria” genoemd, aangezien ze dit al redelijk lang was.

Wilt u andere muntstukken van koningin Victoria ontdekken op Delcampe? Klik hier!

Avatar foto

Geschreven door Héloïse

Een antwoord achterlaten

Your email address will not be published. Required fields are marked *

U kunt gebruik maken van de volgende HTML-tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>